Portfólio

Informačný systém pre spoločnosť INTERIERSKLO

Spoločnosť INTERIERSKLO sa zaoberá realizáciou produktov ako sklenené sprchové kúty, sklenené zábradlia, sklenené dvere a steny a ďalšími produktami zo skla na mieru. Softvér rieši všetky oblasti súvisiace s činnosťou firmy počnúc evidenciou dopytov od zákazníkov až po riadenie projektu, logistiku, prípadne reklamácie. Obsahuje riešenia pre nasledovné oblasti:

 • príjem dopytov od zákazníkov – manuálne nahrávanie aj načítanie z webových stránok spoločnosti
 • sledovanie komunikácie so zákazníkom
 • vypracovanie cenovej ponuky         
 • riešenie emailovej komunikácie priamo z aplikácie
 • automatizované zasielanie emailov zákazníkom na základe stanovených kritérií
 • evidencia prijatých objednávok
 • sledovanie fáz projektu
 • vytváranie materiálovej súpisky
 • objednávanie materiálu
 • evidencia dokumentov k projektom
 • logistika- plánovanie výjazdov pre realizáciu projektov
 • vytváranie dokladov pre projekt: zmluvy, zálohové faktúry, skladové doklady
 • evidencia a riadenie reklamácií
 • prepojenie s ekonomickým systémom POHODA-vytváranie dokladov do ES POHOA
 • automatizovane cez xml komunikáciu
 • automatické párovanie bankových výpisov na faktúry
 • automatické párovanie úhrad cez pokladňu na faktúry (cez API)

Interný informačný systém pre spoločnosť M.Ber

Softvér rieši oblasti činnosti spoločnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v ekonomickom systéme používanom spoločnosťou. Je riešený tak, že kombinuje dáta z vlastnej databázy a dáta z databázy ekonomického informačného systému POHODA. Obsahuje riešenia na plánovanie, sledovanie a vyhodnocovanie akcií, vytváranie špeciálnych výstupov kombináciou dát z vlastnej databázy a databázy ekonomického systému.

Webová aplikácia pre obchodníkov

Softvér bol vyvinutý v spolupráci s partnerskou firmou (riešila mobilnú webovú stránku). Aplikácia slúži na evidenciu dát súvisiacich s činnosťou obchodných zástupcov:

 • evidencia štatistika návštev obchodov
 • evidencia fotodokumentácie
 • evidencia druhotných vystavení
 • evidencia objednávok

Špedícia

Aplikácia slúžiaca na evidenciu a prepravných prípadov a tlač špedičných listov

Ďalšie aplikácie

Ekonomický informačný systém obsahujúci moduly: Jednoduché a Podvojné účtovníctvo, Sklady, Fakturácia, Investičný majetok

Požičovňa lyží a príslušenstva

Dane z nehnuteľností pre OÚ

Evidencia psov pre OÚ

Evidencia pohrebných miest pre OÚ

Protipožiarne dvere a zárubne

Aplikácie na prevod dát medzi rôznymi informačnými systémami

V súčasnosti mnoho hlavne menších firiem rieši vedenie svojej účtovnej agendy v spolupráci s účtovnými spoločnosťami. V takomto prípade nezriedka nastáva prípad, kedy doklady (hlavne vystavené faktúry) sú vystavené v inom softvéri, ako používa účtovná spoločnosť.  Naša spoločnosť vie na základe analýzy poskytnúť riešenie v prípade neexistencie štandardného riešenia v rámci používaných systémov.

Príklady, ktoré boli našou spoločnosťou riešené:

 • Import faktúr z CSV exportu SAP do systémov MONEY S3, MRP
 • Prevod faktúr z MONEY S3 do KROS
 • Prevod faktúr z POHODA do MONEY S3
 • Vytvorenie súborov xml pre import do MONEY S3 z Excel tabuliek
 • Export faktúr z POHODA do MRP